Jak wybrać fundusz

Jak wybrać fundusz inwestycje fundusz inwestycyjny finanse
Każdy zdrowo myślący inwestor powinien nać fundamentalną zasadę każdego rodzaju inwestycji – podstawą jest bowiem dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny. Co to znaczy? W praktyce jest to maksymalna dywersyfikacja aktywów w jakie zamierzamy inwestować. Dzięki temu redukujemy ryzyko inwestycyjne.
Według wielu źródeł podstawą inwestowania w dzisiejszych czasach jest maksymalizacja potencjalnego zysku. To oczywiste. Jak to jednak przełożyć na nasze polskie realia? Otóż należy podzielić swoją alokację finansową na różne aktywa. Część powinna przyświecać spółką giełdowym. Pozostała część powinna zostać ulokowana w papierach dłużnych. Trudno jest jednak samodzielnie operować i analizować bieżącą kondycję różnych form inwestycyjnych. Najlepszy fundusz inwestycyjny ma to do siebie , że w różnych okresach generuje różny zysk. To co dzisiaj jest opłacalne niekoniecznie jutro przyniesie nam zysk. Wybór określonych aktywów powinien zależeć przede wszystkim od akceptowalnego ryzyka oraz horyzontu czasowego (czyli to w jakim okresie spodziewamy się ewentualnych zysków). Jeżeli nie jesteśmy przekonani co do swoich decyzji to powinniśmy skorzystać z fachowej porady doświadczonego w tej branży fachowca. Może to być osobisty doradca inwestycyjny lub wykwalifikowany pracownik banku. Powodów , dla których warto lokować kapitał w funduszach inwestycyjnych jest kilka. Podstawową zaletą jest optymalizacja podatkowa. Podatek Belki, którym obarczone są bankowe depozyty w tym kontekście występuje dopiero wtedy, kiedy odkupimy jednostki uczestnictwa. Koneserzy w tej branży traktują fundusze inwestycyjne jako stały dochód. Aby móc sobie na to pozwolić wystarczy ulokować większą kwotę oraz ustalić zlecenie bieżącego odkupienia. Według ekspertów finansowych powinniśmy również pamiętać o dywersyfikacji naszego „koszyka inwestycyjnego”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.